• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.11.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz Dermatovenerologije, u okviru predmeta Opšta medicina, održat će se 06.11.2009.godine u 17,30h slušaona broj 10.-Dekanat.