• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.11.2009

OBAVJEŠTENJE

Vježbe iz predmeta Higijena održatće se u dječijem vrtiću „Suncokrili“-Blok V, u sledećim terminima:
srijeda 11.11.2009.godine od 9,00h
četvrtak 12.11.2009.godine od 9,00h

NAPOMENA: Studenti treba da se podjele u grupe u zavisnosti od raspoloživog vremena i datih termina.