• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.11.2009

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE IV GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralne hirurgije održat će se 12.11.2009.godine (5 časova) sa početkom u 10,30h, nakon čega će se održati jedan čas iz Urgentna stanja u medicini - slušaona broj 22. -Dekanat.


Predavanja iz predmeta Parodontologije održat će se 14.11.2009.godine (4 časa) sa početkom u 9,00h - 12,00h
15.11.2009.godine (1čas) sa početkom u 10,30h- 11,15h slušaona broj 22. -DekanatPredavanja iz predmeta Oralne medicine održat će se 14.11.2009.godine (4 časa) od 16,00h - 19,00h
15.11.2009.godine (1 čas) od 11,20h - 12,05h
- slušaona broj 22. -DekanatPredavanja iz predmeta Urgentna stanja u medicini održat će se 15.11.2009.godine (2 časa) od 8,30h - 10,00h slušaona broj 22. –Dekanat.