• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.11.2009

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta BIOSTATISTIKA (prof dr N.Kecojević) će se održati u amfiteatru Dječije klinike sledećih datuma:

14.11-15.11.2009.godine u 10,00h
21.11-22.11.2009.godine u 10,00h
28.11-29.11.2009.godine u 10,00h