• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.11.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta
(stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, ponedjeljak 23.11. 2009.god. sa početkom u 12.30h
- usmeni, (test), petak 27.11. 2009.god. sa početkom u 10h