• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.11.2009

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum II iz predmeta Patološka fiziologija održat će se 24.12.2009.godine u Amfiteatru Medicinskog fakulteta-Dekanat, sa početkom:
I grupa u 11,00h - 12,00h
II grupa u 12,00h - 13,00h