• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.11.2009

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija će se održati u slušaoni broj 22., sledećih datuma:
27.11.2009.godine u 11,00h
28.11.2009.godine od 9,00h