• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.11.2009

OBAVJEŠTENJE

II Kolokvijum iz predmeta Patološka fiziologija održat će se 14.12.2009.godine sa početkom 14,00h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta-Dekanat.