• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.12.2009

OBAVJEŠTENJE

Test iz predmeta Klinička mikrobiologija održaće se 18.12.2009.godine od 19,00h u Amfiteatru Dekanata.
ZAVRŠNI ispit: 22.12. 2009.godine od 9,00h
POPRAVNI ispit:11.01.2010.godine od 9,00h
POPRAVNI ispit:25.01.2010.godine od 9,00h