• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.12.2009

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada , održat će se u zgradi Dekanata:
Subota, 12.12.2009.godine u 9,00h prof.dr Agima Ljaljević
Nedelja, 13.12.2009.godine u 9,00h prof.dr Goran Nikolić