• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika -pretklinika će se održati 16.12.2009.godine u 10,30 slušaona broj 22. Dekanat, nakon kolokvijuma biće održana predavanja .
Napomena: Predavanja iz predmeta Mikrobiologija i imunologija zakazana za 16.12.2009.godine. su odložena. Sledeći termin u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.