• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.12.2009

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz Biohemije za studente II godine Medicine, održaće se 18.12.2009. god u 12.45 u Institutu za Morfološku grupu predmeta , 19.12.2009. god u 8.45 u Dekanatu Medicinskog fakulteta.