• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.12.2009

OBAVJEŠTENJE

Vježbe iz Prve pomoći održaće se u prostorijama za simulaciju na Medicinskom fakultetu:
14-15.12.2009.godine u 10,00h (dr Radović Sergej)
16.12.2009.godine u 13,30h (dr Vesna Čejović)