• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.12.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta
(stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, četvrtak 17.12. 2009.god. sa početkom u 17h
- usmeni, (test), utorak 22.12. 2009.god. sa početkom u 10h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit u ponedjeljak, 14.12.2009.god. od
10-12h kod laboranta.