• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.12.2009

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Praktični dio ispita iz predmeta Fizikalna medicina će se održati 25.12.2009.godine. Studenti treba da se jave dr Ž.Karanikić u 9,00h.
Usmeni dio ispita istoimenog predmeta održaće se 29.12.2009.u 11,00h –kancelarija 110. Dekanat.

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina u decembarskom ispitnom roku održaće se 27.12.2009.g. u 17,00h-vježbaonica radiologije KCCG.
Praktični dio ispita istoimenog predmeta održaće se u ponedeljak 28.12.2009.godine sa početkom u 10,00h ,sala za e-learning zgrada Dekanata.
Nakon održanog praktičnog dijela ispita studenti će se dogovoriti sa profesorom o terminu polaganja usmenog dijela.

Test iz predmeta Neurologija će se održati 24.12.2009.godine u 9,00h – kancelarija 110. Dekanat.