• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

Termini polaganja ispita iz predmeta Medicina i društvo (dio socijalna medicina-prof.dr A.Ljaljević):

ZAVRŠNI ISPIT : 21.12.2009.godine u 13,00h –Amfiteatar Dekanata

POPRAVNI ISPIT I: 11.01.2010.godine u 9,00 h –Amfiteatar Dekanata

POPRAVNI ISPIT II:25.01.2010.godine u 900, h –Amfiteatar Dekanata