• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

Završni ispit iz predmeta Medicina i društvo (dio sociologija-prof.dr J.Radulović) održaće se 24.12.2009.godine u 8,00h –Amfiteatar Dekanata.