• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2009

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istarživačkog rada će se održati:
Subota, 19.12.2009.godine u 9,00h prof.dr Agima Ljaljević
Nedelja, 20.12.2009.godine u 9,00hprof.dr Goran Nikolić
u kompjuterskoj sali Dekanata.