• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2009

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina u decembarskom ispitnom roku održaće se 28.12.2009.g. u 10,00h-vježbaonica radiologije KCCG.
Praktični dio ispita istoimenog predmeta održaće se u utorak 29.12.2009.godine sa početkom u 10,00h ,sala za e-learning zgrada Dekanata.
Nakon održanog praktičnog dijela ispita studenti će se dogovoriti sa profesorom o terminu polaganja usmenog dijela.