• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum (prvi dio) iz predmeta Pretklinička edodoncija će se održati 24.12.2009.godine od 9,00h na Morfološkom institutu
Kolokvijum (drugi dio) iz predmeta Pretklinička edodoncija će se održati 24.12.2009.godine od 9,00h u Amfiteatru Dekanata.