• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

Završni ispit iz predmeta Dermatovenerologija će se održati u sledećim terminima:
24.12.2009.godine od 11,00h - 16,00h
25.12.2009.godine od 8,00h - 13,00h , na Klinici.

Završni kolokvijum iz Hemije u medicini (u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija) će se održati u 25.12.2009.godine od 11,00h-14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Završni ispit iz predmeta Medicina rada održaće se 25.12.2009.godine od 14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Završni ispit iz predmeta Otorinolaringologija održaće se 26.12.2009.godine od 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Završni kolokvijum iz Hemije u medicini (u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija) će se održati u 25.12.2009.godine od 11,00h-14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.