• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.12.2009

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Dermatovenerologija će se održati u sledećim terminima:
24.12.2009.godine od 17,00h
25.12.2009.godine od 12,00h , na Klinici.

Ispit iz Psihijatrije u decembarskom apsolventskom roku će se održati dana 30.12.2009godine sa početkom u 8,00časova na Klinici za psihijatriju.

Ispit iz Mikrobilogije sa parazitologijom u decembarskom apsolventskom roku će se održati :


PRAKTIČNI DIO ISPITA 25.12.2009godine sa početkom u 11,00časova u Institutu za morfološku grupu predmeta.

Ispit :29.12.2009godine u vremenu kako profesor odredi nakon polaganja praktičnog dijela ispita.