• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.12.2009

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje iz predmeta Interna medicina (za januarski apsolventski rok) će se održati 12.01.2010.godine od 10,00h u Dekanat.