• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2010

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada će se održati:
Subota, 16.01.2010.godine u 9,00h - A.Ljaljević
Nedelja, 17.01.2010.godine u 9,00h- G.Nikolić
u kompjuterskoj sali Dekanata.