• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2010

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit iz Latinskog jezika će se održati 13.01.2010 sa početkom u 12,00 časova u Institutu za morfološku grupu predmeta.