• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2010

OBAVJEŠTENJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Hemija u medicini (u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija) će se održati u 15.01.2010.godine od 10,30h-13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.