• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.01.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta (stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični dio ispita, utorak 19.januar 2010.god. sa početkom u 11.00h
- test, petak, 22.01.2010.god. sa početkom u 9.00h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit kod laboranta do 18.01.2010.god.