• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.01.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit u januarskom apsolventskom roku iz predmeta Sudska medicina održaće se 28.01.2010.godine u 9,00h na Morfološkom institutu.
Ispit u januarskom apsolventskom roku iz predmeta Dermatovenerologije održaće se 29.01.2010.godine u 11,00h na Klinici.