• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.01.2010

OBAVJEŠTENJE

KOLOKVIJUM II IZ OPŠTE I ORALNE FIZIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 05.02.2010 GODINE SA POČETKOM U 12.00 h, A POPRAVNI KOLOKVIJUMA U SRIJEDU 10.02.2010 GODINE SA POČETKOM U 09.00 h, U AMFITEATRU DEKANATA.
PRAKTIČNI ISPIT ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK 11.02.2010 GODINE U 09.00 h U LABORATORIJI ZA FIZIOLOGIJU.
ISPIT (prvi dio) ĆE SE ODRŽATI U PETAK 12.02.2010 GODINE SA POČETKOM U 09.00 h, U AMFITEATRU DEKANATA.