• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.01.2010

OBAVJEŠTENJE

Završni kolokvijum iz Hemije u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija (popravni rok) održaće se 28.01.2010.godine od 8,00h- 10,30h u Amfiteatru Dekanata.