• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.01.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit u januarskom apsolventskom roku iz predmeta Hirurgija održaće se 29.01.2010.godine u 10,30h u Dekanatu.
Praktični dio ispita u 8,00h javi ti se sekretarici u Dekanatu.


Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija i nuk.med (januarski apsolventski rok) održaće se 24.01.2010.godine u 17,00h.
Praktični dio ispita održaće se 25.01.2010.godine u 12,00h, Dekanat.


Ispit u januarskom apsolventskom roku iz predmeta Pataološka fiziologija održaće se 29.01.2010.godine od 8,30h.Predispitne vježbe 28.01.2010.godine u 9,00h.Ispit u januarskom apsolventskom roku iz predmeta Oftalmologija održaće se 27.01.2010.godine od 9,00h