• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.01.2010

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz predmeta Pataološka fiziologija održaće se 28.01.2010.godine u sledećim terminima:

I GRUPA u 10,00h

II GRUPA u 11,00h