• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.02.2010

Obavještenja za apsolvente

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina u februarskom apsolventskom roku održaće se 01.03.2010. godine sa početkom u 10,30h u Dekanatu.

TEST iz predmeta Neurologija u februarskom apsolventskom roku održaće se 23.02.2010.godine sa početkom u 9,00h na Klinici.