• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.02.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (februarski rok) održaće se 25.02.2010.godine sa početkom u 12,00h u prostorijama R.Dakića.