• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Hirurgija (februarski rok) održaće se 01.03.2010.godine sa početkom u 10,30h u Dekanatu.
Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit najkasnije do 23.02.2010.godine u prostorijama Studentske službe.