• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2010

OBAVJEŠTENJE ZA OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II

STUDENTI ĆE I I II ( 5 ČASOVA ) VJEŽBU OBAVITI NA KLINICI KOD NASTAVNIKA KOD KOJIH SU IMALI VJEŽBE U III SEMESTRU A OSTALE VJEŽBE ĆE IMATI U DOGOVORU SA PROF.DR AGIMOM LJALJEVIĆ.

Kolokvijum iz OKP II –IV semestar, koji se odnosi na klinički dio treba obaviti na drugoj vježbi ukoliko se studenti drugačije ne dogovore sa nastavnikom.
Studenti koji su vježbe obavljali kod saradnika
dr.sci med Aleksandra Filipovića, kolokvijum će polagati kod nastavnika Doc.dr Snežane Vujošević - endokrinologija,
( o terminima polaganja dogovorite se sa nastavnikom).
Polaganje kolokvijuma iz vježbi koje organizuje Prof.dr Agima Ljaljević će se održati u dogovoru sa imenovanim nastavnikom.

VJEŽBE IZ PREDMETA OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II
ODRŽAĆE SE ( SUBOTOM U VREMENU OD 7.30 DO 12.45
-7 ČASOVA) I TO SLEDEĆIH DATUMA: 13.02;27.02;20.03;17.04.

Napomena: Potrebno je da se studenti jave nastavnicima radi dogovora o eventualnoj promjeni termina vježbi.
ŠEF PREDMETA

Doc. dr Snežana Vujošević