• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.02.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta
(stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, ponedjeljak 22.02.2010.god. sa početkom u 11h
- usmeni, (test), četvrtak 25.02.2010.god. sa početkom u 09h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit u srijedu, 24.02.2010.god. od 09-12h kod laboranta.