• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.02.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Dermatovenerologija (februarski rok) održaće se 25.02.2010.godine sa početkom u 11,00h ,na Klinici.


Ispit iz predmeta Medicina rada (februarski rok) održaće se 01.03.2010.godine sa početkom u 14,30h u Dekanatu.

Ispit iz predmeta Higijena (februarski rok) održaće se 20.02.2010.godine sa početkom u 11,00h u zgradi Dekanata.