• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.03.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se u sledećim terminima:

16.03.2010.godine 11,00h-11,45h na Stomatološkoj poliklinici. 31.03.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj poliklinici. 16.04.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
07.05.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se u sledećim terminima:

30.03.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj poliklinici
23.04.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj poliklinici
29.04.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj poliklinici
13-14.05.2010.godine 10,30h na Stomatološkoj polikliniciPredavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 19.03.2010.godine od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Preventivna stomatologija I održaće se:
12.03.2010.godine u 10,30h, slušaona br.10
16.04.2010.godine u 12,15h, slušaona br.10
30.04.2010.godine u 10,30h, slušaona br.10.Predavanja iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 01.04.2010.godine od 10,30h-12,45h i 14,00h-16,15h u slušaoni br.22.


Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 19.03.2010.godine od 10,30h u slušaoni br.22.