• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.03.2010

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se sledećih datuma :
19.-20.03.2010.godine-umjesto datuma od12-13.03.2010
16.-17.03.2010.godine-umjesto datuma od 09-10.03.2010