• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.03.2010

Obavještenje za studente doktorskih studija

Obavještavaju se studenti upisani 2009/2010.godine na doktorske studije, da treba da izvrše ovjeru I (prvog) semestra, upis i uplatu za II (drugi) semestar od 11.03.-15.03.2010. u prostorijama Studentske službe.

Za ovjeru semestra potrebno je:

 Indeks
 Uplatnica na iznos od 1500 eura
(Uplatu izvršiti na žiro- račun Medicinskog fakulteta br.510-2353-62, svrha: Uplata školarine za drugi semester).