• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.03.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta (stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, ponedjeljak 22. mart 2010.god. sa početkom u 11h
- test (usmeni), srijeda 24. mart 2010.god. sa početkom u 09h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit kod laboranta najkasnije do 19. marta 2010.