• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.03.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum II iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 01.04.2010.godine u 18,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.