• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.03.2010

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum III iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 31.03.2010.godine, amfiteatr Medicinskog fakulteta u sledećim terminima:

I GRUPA u 18,00h
II GRUPA u 19,00h