• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.03.2010

Obavještenje

Predavanja iz predmeta Klinička propedevetika održaće se 29.03.2010.godine od 9,00h-10,30h u amfiteatru Morfološkog institute.