• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.03.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Osnovi nauke o ponašanju održaće se 06.04.2010.godine sa početkom u 13,00h –slušaona 22.