• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

31.03.2010

OBAVJEŠTENJE

Teorijska nastava iz predmeta Ginekologija i akušerstvo, će se održati dana 07.04.2010 godine u vremenu od 15,00-17,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Dekanata).