• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz Hematologije u okviru Interne medicine za studente IV godine Medicine održaće se:
-12.04.2010. u 11.00 - Prof.dr Ivo Elezović
-19.04.2010. u 11.00 - Prof.dr Biljana Mihaljević
-26.04.2010. u 11.00 – Prof.dr Milena Todorović

Predavanja će se održati u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.