• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.04.2010

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta Biologija ćelije za studente doktorskih studija održaće se 17.04.2010. godine u 10.00 časova u Dekanatu.