• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Hirurgije održaće se 30.04.2010. godine sa početkom u 10.30 časova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 26.04.2010. god. do 12.00 časova u Studentskoj službi.